Videos

A brief portrait of The Panum Institute
...................................................................
Underground Panum
...................................................................
Bollywood HipHurra
...................................................................

Velkommen medicinstudent.dk

Vi ønsker på bedst mulig måde at gøre livet nemt for travle medicinstudenter. På opfordring fra KU administrationen har vi fjernet endel links og info. Dette har vi gjort for at der ikke skal opstå misforståelser og at information skal kun findes ét sted. Henviser derfor til www.medicin.ku.dk (Fakultetes hjemmeside). Mvh Medicinstudent.

Basisgrupper og Studenterorganisationer

Demokratiske Medicinere

"DM er en relativt ny studenterpolitisk organisation, der arbejder med en ny måde at drive studenterpolitik på. Vi tror på, at det skal være muligt for alle studerende at få indflydelse på studenterpolitikken – også de studerende, der ikke selv direkte er aktive i en studenterpolitisk organisation. Vi mener, at tiden for længst er løbet fra de traditionelle fagråds koncept om ”de aktives demokrati”, hvor kun dem der tropper op til studenterpolitiske møder kan få indflydelse på studiet, mens langt størstedelen holdes udenfor. Til valget i 2008 fik Demokratiske Medicinere 3 ud af de 5 pladeser i studienævnet for medicin."

Foreningen af Neuro Interesserede Københavnske Studerende (FORNIKS)

Foreningen af Neuro Interesserede Københavnske Studerende.

Foreningens formål er at fremme viden og interessen for de neurologiske fag blandt studerende samt gøre uddannelsesmulighederne inden for fagene bedre.

Gruppen af Medicinstuderende under Læger uden Grænser (GAMLUG)
International Medical Cooperation Committee (IMCC)

Lokalafdeling København:
Panum Instituttet 9.2.2
Blegdamsvej 3 B
2200 København N
Telefon: 61 60 47 35
E-mail: adm-copenhagen@imcc.dk

 

"IMCC er en både seriøs og sjov organisation, der betår af studerende fra flere forskellige studieretninger, overvejende medicinstuderende, men derudover også studerende fra folkesundhedsvidenskab, psykologi, statskundskab m.fl. 

Igennem mere end 50 år har vi sendt medicinstuderende ud til alle afkroge af kloden, og samtidig har vi arbejdet med en række nationale og internationale projekter, og har mere end 25 forskellige aktive projekter og grupper."

Kristne Medicinere København

Kristne Medicinere København, er en tværkirkelig gruppe af medicinstuderende i København. Vi traver til daglig rundt på Panum Instituttets farverige gange, eller på et af sygehusene i København. Vi er en af mange basisgrupper på Panum.

KultMed – Kulturelle Medicinere

Med udgangspunkt i et netværk af studerende ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på Københavns Universitet, på tværs af årgange og uafhængigt af personlige forudsætninger, at lette adgangen og øge kendskabet til kulturlivets glæder og forlystelser, hovedsageligt indenfor genrer såsom - men ikke begrænsende sig til - ballet, koncerter, opera og skuespil, samt at søge indflydelse i organer, institutioner og fora, som måtte skønnes at være relevante for foreningen og dennes medlemmer.

Medicinerrådet (MR)

Medicinerrådet(MR)er fagrådet på medicin.

At MR er "fagrådet" betyder, at det har forpligtiget sig til at tale alle de studerendes sag- både i studienævnet og overfor universitetet igennem Studenterrådet.

At være talerør for alle betyder, at alle studerende skal have lige muligheder for at deltage, sige sin mening og afgive sin stemme- ligesom alle selvfølgelig kan opstille til MR's generalforsamling til poster i MR eller under studienævnet.

Medicinstuderendes Interessegruppe for Komplementær og Alternativ Medicin (MIKAM)

Medicinstuderendes Interessegruppe for Komplementær og Alternativ Medicin.

MOK - medicinstudiets officielle opslagstavle

MOK er medicinstudiets opslagstavle på bladform på Københavns Universitet. Det udgives af FADL og Det Medicinske Studenterråd og støttes økonomisk af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

MOK udkommer hver onsdag i løbet af semesteret

Panum Underwater Club (PUC)

PUC står for ”Panum Underwater Club”. PUC er en basisgruppe/forening/dykkerklub, hjemhørende på Panum, hvis interesseområde omfatter dykning. Klubben blev stiftet i foråret 2001.

Vi er en klub hovedsageligt for studerende på SVF, hvorfor størstedelen af medlemsskaren er medicinere, og vi har således alle sammen fra start af, noget til fælles. Færdiguddannede sundhedspersoner og ikke studerende er også velkomne, som angivet nærmere i vore vedtægter.

PUC arrangerer dykkerkurser, dykkerture, svømmehalstræning samt forskellige foredrag for sine medlemmer.

Panums Ungdomsforsker Forening (PUFF)

Studentergruppe dannet og bestående af studerende ved
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet med interesse i forskning.

 

Foreningens formål er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige kompetencer. 

Psykiatrigruppen for medicinstuderende (PMS)

PMS er en basisgruppe for medicinstuderende ved KU med interesse for psykiatri. Vores formål er at øge interessen for, - og viden om psykiatri. Vi arrangerer spændende foredrag, symposier og konferencer dækkende forskellige aspekter af psykiatrien. På vores månedsmøder er der nyheder fra diverse udvalg og arbejdsgrupper, og her bliver der netværket, diskuteret og hygget med kaffe/øl og kage.

Vi arbejder for at udbrede kendskabet til psykiatri. Vi mener der generelt er en utilstrækkelig viden om psykiatri og psykiske lidelser, - både blandt medicinstuderende og i det danske samfund. Det vil vi ændre.

Vores arrangementer og medlemskab er gratis og henvender sig til alle, -uanset studietrin. Alle arrangementer annonceres i MOK og på denne hjemmeside. Vi glæder os til at se dig

Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet (PIPPI)

PIPPI er mødestedet for alle medicinstuderende, der har en interesse inden for behandling af syge børn. Vi holder møde hver måneds anden onsdag kl. 17 i Lille Mødesal på Panum Instituttet. Herudover arrangeres sociale events, temadage og metodekurser. 

Sexekspressen

Sexekspressen er et frivilligt seksualoplysningsprojekt i København, Odense og Århus, der underviser folkeskolens 7.-10. klasse i seksualvejledning. Vores formål er at sikre unge et sundt forhold til deres egen krop og seksualitet. Projektet har eksisteret siden 1998 (11 år), og i den periode har vi besøgt over mere end 4500 folkeskoleelever.

Studenterklubben

Foreningen Studenterklubben er en forening, der driver klubvirksomhed i de velkendte lokaler på Panum Instituttet. Alle studerende og ansatte ved det sundhedsvidenskabelige fakultet er automatisk medlem.

I studenterklubben er der til hverdag mulighed for at gratis kaffe og the samt køb af sodavand, slik og meget mere - til ægte SU-venlige priser. Det er muligt at låne spil eller læse dagens avis. Og så kan man jo også altid få et gratis spil bordfodbold!

Studerendes Almen Medicinske Selskab (SAMS)

SAMS primære formål er at fremme interessen hos de medicinstuderende, for det bedste speciale der findes, nemlig almen medicin.

Vi ønsker er at være bindeled mellem de medicinstuderende og de praktiserende læger.

Vi laver informativt, nyskabende, udfordrende, debatskabende arbejde for foreningens medlemmer blandt andet gennem foredrage og arrangementer.

Studerendes Almene Kirugiske Selskab (SAKS)

Formålet med SAKS er øge interessen for de kirurgiske specialer blandt medicinstuderende i Danmark, samt øge de studerendes viden og faglige kompetencer indenfor kirurgi. Dette søges opfyldt gennem kurser og foredrag.

Ideen bag SAKS er, at studerende uafhængigt af semestertrin, skal have mulighed for at stifte bekendtskab med emner de først vil støde på sidst i deres studie, under kirurgiske ophold eller i turnus- og speciallægeuddannelsen. De skal også kunne modtage træning i basale og avancerede kirurgiske færdigheder.

Studerendes anæstesiologiske og traumatologiske selskab (SATS)

Formålet med SATS er at fremme interessen for akut medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi samt forbedre uddannelses-
mulighederne inden for disse områder.

Studerendes idrætmedicinske selskab (SIMS)

Annonser

Rejseplanen.dk

 

Find din rejseplan her:

Fra:
Til:
Dato:
Kl.:
 

Litteratursøgning

PubMed - 

PubGet -Finder også artiklenes PDF filer 

Cochrane Library -

REX - Søgning i det Kongelige Bibliotek